Regionale broedplaatsen voor onderzoek en praktijkleren

De Werkplaatsen Sociaal Domein vervullen al vele jaren een waardevolle functie op het regionale niveau. Het zijn broedplaatsen waar we met elkaar leren en samen oplossingen aandragen voor lokale uitdagingen. Het nest is gebouwd door een collectief van regionale partners. De gelegde eieren zijn van waarde voor de eigen regio. Maar de Werkplaatsen hebben ook veel te bieden voor andere regio’s en voor landelijke kennispartners.

Voor de Werkplaatsen staat het belang van de regionale leer- en kennisontwikkeling voorop: de praktijk vooruit helpen met kennis. In een position paper leest u over de missie, de kracht en de werkwijze van de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Nieuws

24 januari 2018
Bent u bezig met gezondheidsbevordering in uw gemeente? Wanneer u wilt werken aan effectief preventief... Lees verder
8 december 2017
Het boek 'Werken in de halfde lijn' is verschenen. Hulpverleners die in de wijk werken, vinden hierin handvatten en... Lees verder
8 december 2017
De stedelijke omgeving stelt sociaal werkenden voor extra uitdagingen. Wat hebben ze nodig om die het hoofd te bieden... Lees verder

Wat zijn de Werkplaatsen?

Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de transities: maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd. Uniek aan de Werkplaatsen Sociaal Domein is het samenspel tussen vorm, relatie en inhoud. Dit animatiefilmpje maakt duidelijk hoe dit in de praktijk werkt.

Deze stripcolleges geven op beeldende wijze zicht op de veranderingen in het sociaal domein in Nederland en de gevolgen daarvan voor de professional in zorg en welzijn.
Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool en de gemeente ‘s-Hertogenbosch ontwikkelden een...
De Werkplaatsen Sociaal Domein ondersteunen in opdracht van het Ministerie van VWS de transformaties in het sociaal...

Samenspel vorm, relatie en inhoud

Uniek aan de Werkplaatsen Sociaal Domein is het samenspel tussen vorm, relatie en inhoud. Dit animatiefilmpje maakt duidelijk hoe dit in de praktijk werkt.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief